Historie Haaksbergen

Wanneer Haaksbergen nou precies is ontstaan is niet bekend. In 1988 werd het 800-jarig bestaan gevierd, omdat Haaksbergen in 1188 voor het eerst in boeken was terug te vinden. Dit schriftelijke bewijsstuk geldt als officieel beginpunt. Maar al 8000 jaar voor Christus moeten er jagers actief zijn geweest in de huidige wijk Hassinkbrink. Dat blijkt uit archeologische vondsten die er zijn gedaan. Van de periode 5000 voor Christus zijn sporen van bewoning gevonden. Rond het jaar 1000 (n. Chr.) werd te midden van enkele woningen op de plek van het huidige Haaksbergse centrum een houten kerkje gebouwd, de voorloper van de grote Pancratiuskerk.

Haaksbergen, ster in Twente Omstreeks 1300 ontstonden er marken, belangengemeenschappen van boeren die gezamenlijk grond bezaten en beheerden. In het wapen van Haaksbergen staat een pentagram weergegeven (een ster) . Het omgekeerde pentagram zou een weergave zijn van de oude structuur van Haaksbergen met zijn marken. De marken leven nu ook nog voort in de benamingen van buurtschappen.

Vanaf 1832, onder invloed van Napoleon die diverse administraties wilde doorvoeren, werd in beeld gebracht welke grond van wie was. Dit was de start van het kadaster waarin bezittingen zijn vastgelegd. Daarom is vanaf die tijd goed na te gaan hoe het er in Haaksbergen uitzag. In het centrum van Haaksbergen is – met als basis het kadaster uit 1832 – een bronzen maquette geplaatst met daarop de kern van Haaksbergen. Rond de overgang naar de twintigste eeuw werden de marken opgeheven en de gronden verkocht aan de bewoners.

In het midden van de zeventiende eeuw kwam in Haaksbergen, zoals in heel Twente, het spinnen en weven als huisnijverheid op. Hieruit ontstond in de negentiende eeuw de textielindustrie. Jordaan was de naam van de grootste en bekendste fabriek, die meer dan 175 jaar heeft bestaan. De textielindustrie kwam in de jaren zeventig tot een einde, maar de industriële traditie is in Haaksbergen voortgezet in nieuwe bedrijvigheid.

Bron: Historische Kring Haaksbergen