Haaksbergen Promotie boekt enkele reis Museum Buurtspoorweg


Haaksbergen Promotie boekt enkele reis Museum Buurtspoorweg

Stichting Haaksbergen Promotie (SHP) en Stichting Museum Buurtspoorweg (MBS) intensiveren samenwerking.

Intentieverklaring

Beide stichtingen zijn trots op de ondertekening van de intentieverklaring. Hierin is gekozen voor een concrete integratie van de winkelfuncties van beide organisaties binnen de bestaande locatie van de MBS in Haaksbergen. De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de uitgangspunten tot samenwerking. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de identiteit en functie van beide organisaties.

Wensen samenwerking

De SHP, MBS en Gemeente hadden al langer wensen en ideeën om de samenwerking te intensiveren. De ontwikkeling rondom het nieuwe Kulturhus noodzaakte SHP tot het vinden van een nieuwe locatie. Het was dan ook een logische stap om verdere samenwerking nader te onderzoeken.

Eerste resultaat

In de achterliggende periode zijn meerdere overleggen gevoerd over de wijze van samenwerking en invulling daarvan. Daarnaast zijn gezamenlijk voorbeeldlocaties bezocht, waar al langere tijd een museum gecombineerd wordt met een toeristisch infopunt. ‘Vooral de enthousiaste verhalen die we kregen, maar ook de zichtbare voordelen, hebben ertoe geleid dat we snel dichter tot elkaar zijn gekomen. De intentieverklaring is hiervan een mooi en concreet eerste resultaat.’ beamen beide partijen.

Versterking organisaties

Beide organisaties zien voordelen op het vlak van uitgebreidere openstelling voor toeristen en inwoners, de promotie en marketing van Haaksbergen, gecombineerde inzet van middelen en het feit dat beide organisaties grotendeels draaien op enthousiaste vrijwilligers met passie voor de organisatie.

Concretisering plannen

De komende maanden worden de plannen verder geconcretiseerd met als doel de (VVV) winkel van SHP te integreren in de huidige MBS winkel. Het streven is om de volledige integratie medio februari/maart af te ronden.

Meer informatie

Stichting Museum Buurtspoorweg | André Kooij | T 06 51599150

Stichting Haaksbergen Promotie | Chiel van der Scheer | T 06 40746479