Update 'Actieplan Centrum Haaksbergen'


Update 'Actieplan Centrum Haaksbergen'

Maandagavond 9 juli is er bij Restaurant Het Hagen een informatiebijeenkomst over het verloop van het Actieplan Centrum. Het Actieplan - dat is opgesteld om het centrum te verbeteren - bundelt de krachten van gemeente, provincie en ondernemers. Verschillende werkgroepen pakken elk een ander aspect aan van het centrum. De werkgroepen presenteren deze avond wat er de afgelopen maanden is gedaan en nog op stapel staat.

“De eerste resultaten zijn al zichtbaar en dat is heel mooi”, vertelt beleidsmedewerker Economische Zaken Dirk-Jan de Jager. Een voorbeeld daarvan is het verplaatsen van ondernemers naar het centrum of het weer in gebruik nemen van leegstaande panden. “In het oude pand van Konings Schoenen zit nu bijvoorbeeld een brocante winkel”, illustreert De Jager. “En ook de aankleding van het centrum met zomerbloeiers is een uitvloeisel van het Actieplan”. Maar er zit meer in de pijplijn zoals tijdens de bijeenkomst duidelijk zal worden, waar overigens ook de nieuwe wethouder Louis Koopman aanwezig zal zijn.

Concreet Actieplan

Om het Haaksbergse centrum te versterken hebben gemeente, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren vorig jaar het Actieplan Centrum opgesteld. Daarin zijn concrete afspraken gemaakt op het gebied van vastgoedontwikkelingen, inrichting openbare ruimte, commerciële uitstraling en professionalisering van ondernemerschap en marketing en profilering. Per thema is een werkgroep geformuleerd, met daarboven een stuurgroep die het proces aanstuurt. Om het plan te kunnen uitvoeren krijgt de gemeente steun van de provincie. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd en regelmatig zijn er bijeenkomsten om betrokkenen te informeren en mee te laten denken.

Aanmelden

De bijeenkomst op 9 juli begint om 19.30 uur en vindt plaats bij Restaurant Het Hagen aan de Scholtenhagenweg in Haaksbergen. In verband met de organisatie is aanmelden wenselijk. Dat kan via dj.dejager@haaksbergen.nl.